Национален браншов синдикат
Министър Вълчев: "Да направим педагогическите специалности привлекателни за младите хора в условията на модерно дигитално общество"

Идеята на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев - да направи педагогическите специалности привлекателни за младите хора в условията на модерно дигитално общество, намери отзвук в изказванията на преподавателите от Пловдивския университет, Тракийския университет, Бургаския свободен университет и др. ВУ с този профил.

ПУ „Паисий Хилендарски", като институция с дългогодишна традиция в подготовката на учители за предучилищно и училищно образование, беше домакин на работна среща на тема „Възможности и предизвикателства при подготовката на учители във висшите училища", която се проведе на 18.10.2019 г.

Похвална и навременна е политиката на Министерство на образованието и науката да възроди престижа на учителската професия. Усилията са не само в успешната политиката по доходите. Важни са и реформите, и непрекъснатото обучение през целия живот на учителите, както и връзката между тях и преподавателите от висши училища, които провеждат обучение за тяхната първа и всяка следваща подготовка.

Ето затова министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заедно със зам.-министър Таня Михайлова и екипа от директори на отдели и специалисти от МОН, инициира поредица от срещи с представители на всички страни, които отговарят за повишаване качеството на обучение при подготовката на учители.

Гостите бяха посрещнати от ректора на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов и зам.-ректор проф. Румяна Танкова. В приветствието си към гостите и участниците в дискусията проф. Младенов изказа благодарност за избора на Пловдивския университет за домакин и с удоволствие отбеляза факта, че това е висока оценка за професионализма на преподавателския състав, ангажиран с обучението на студентите от педагогическите специалности.

В работната среща участваха председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и гл.ас. д-р Борислава Петкова - председател на синдикалната организация в Пловдивския университет.

image1
image2
image3
Copyright © 2015 НБС "ВОН" - КНСБ. All Rights Reserved