Main menu

Правителството на Република България, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се споразумяват за УВЕЛИЧЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОТ БЮДЖЕТНАТА СФЕРА. Прочетете споразумението ТУК.

Share