Main menu

Директорът на работническата група в МОТ:
България е в процес на догонване по отношение на заплащането

Да има работни места е най-важното условие, за да се насърчава заетостта, казва директорът на работническата група в Международната организация на труда

maria

Мария-Елена Андре е бивш социален министър на Португалия. Завършила е литература. В момента е на ръководна работа в Международната организация на труда - директор на работническата група. Мария-Елена Андре бе гост на завършилия наскоро Осми редовен конгрес на КНСБ в София. В своето изказване тя изтъкна: "Знаем, че в България са ниски и заплатите, и пенсиите."

"Печалбите, които се правят от компаниите, не се разпределят справедливо сред хората, които именно произвеждат тези печалби"

- Госпожо Андре, как стои България в цялостната картина с работещите хора в Европа?

- Много е важно да се осъзнае фактът, че България е в процес на догонване на останалите европейски страни по отношение на заплащането. Проблемът е, че този процес отнема много време и хората сякаш смятат, че очакванията им не се осъществяват. И това не е специфика, която е характерна само за България, това е една специфика, която е характерна почти за всички европейски страни, защото тежестта върху заплатите не е намалена. Това означава, че процесът на преразпределение не функционира правилно. Това означава, че печалбите, които се правят от компаниите, не се разпределят справедливо сред хората, които именно произвеждат тези печалби.

- Това в България е факт, за съжаление...

- Отново уточнявам, че не е само в България тази ситуация. Проблемът е, че началната точка в България е била много по-ниска, отколкото тази в другите европейски страни. Знаете, че вие преминахте през един много дълъг процес на преход, след това настъпи световната икономическа криза и това в никакъв случай не подпомага прехода всъщност, който трябва да се направи към по-високото заплащане.

- А какво би могло да ускори този преход?

- Това е един много труден процес, като имаме предвид световната икономическа обстановка. Но мисля, че имаме едни много добри примери, които и самият президент на КНСБ Пламен Димитров спомена в своята реч пред конгреса на синдиката. Отново става въпрос за правилно преразпределение, да могат да се преразпределят повече пари за заплати и за пенсии. Но това е свързано и с един икономически растеж, то не може да дойде от само себе си, и диверсификация на икономиката също така. Освен това са ви необходими още допълнителни политики, които да доведат до осъществяване на този процес. Например една добра политика за пазар на труда, за интегриране на хората към пазара на труда, добра образователна политика, да се сложи край на корупцията. Това са необходимите условия, които ще доведат инвестиции от чужбина.

- Международната организация на труда как може да помага в случая?

- Това, което може да направи МОТ, е да помогне на работодатели, синдикати и правителства да дефинират политиките, но всъщност не може да се намеси в нищо друго, освен да им помогне за дефинирането. Също така МОТ може да помогне започването на дискусии в страната по отношение на теми, свързани с пазара на труда и други проблеми. По този начин МОТ може да подпомогне процесите, но не може да дава указания по отношение на осъществяването на тези политики. И не забравяйте, че България е страна членка на ЕС, така че правилата и законодателството на ЕС всъщност имат решаваща роля при дефиниране на всички тези политики.

- Тогава можем ли да разчитаме на социалните проекти, които предлага Жан- Клод Юнкер за социална Европа?

- Смятам, че това не е достатъчно. Да, то е добра отправна точка, по-добре да я имате, отколкото да я нямате, да е аргумент в дискусията, но е отговорност на страната, на обществото в дадената страна да обогати всъщност този социален стълб, който предлага председателят на Европейската комисия. Това е много сходно с конвенциите на МОТ, които, знаете, голяма част от тях са ратифицирани, но за съжаление това, че те са ратифицирани, не означава, че се прилагат. И затова се изисква активно участие на обществото и активно включване на обществото в тези дискусии.

- Как да се преборим с политиците за налагане на такива политики, които да подпомогнат работещите?

- Чрез много диалог. Изисква се голям диалог и много преговори. Необходими са силни синдикати и протести, това също е важно.

- А кой е най-големият проблем, с който се бори госпожа директорката на работническата група в МОТ?

- Мисля, че най-големият проблем, с който и аз, и всички ние се борим в момента с МОТ, е недостатъчният ръст и растеж като цяло и поради това не могат да се създадат качествени работни места. Да има работни места е най-важното условие, за да се насърчи заетостта.

 

Ева Костова, в-к ДУМА
11. Май 2017 , брой: 90 157 0

Share