Main menu

Отзив до председателя на НАОА относно проекта на критериална система на НАОА

На 10.10.2016г. Председателя на НБС ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева внесе отзив до председателя на НАОА проф. дфн Боян Биолчев относно проекта на критериална система на НАОА в съответствие с Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование, приети май 2015г.

С документа може да се запознаете ТУК.

Share