Main menu

Уважаеми членове на НБС "ВОН",

Уважаеми колеги,

Очаквайте скоро Форум за правни консултации по въпроси, които Ви интересуват. Отговорите ще бъдат предоставяни от г-жа Мария Чочова и юристите на КНСБ. Преди създаването на форума също можете да задавате своите въпроси посредством Формата за контакт - http://von-knsb.org/index.php/contact.

Share