Main menu
Позиция на Председателя на НБС ВОН доц. Лиляна Вълчева по повод публикуваната във в-к 24 часа статия 
"Пазете Министър Вълчев"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЮМБЮЛЕВ,

 

Приемам и подкрепям изказаната от Вас позиция, изразена в публикацията на вестник 24 часа – ПАЗЕТЕ МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ!

Най – голямата ни гордост следва да бъдат младите колеги, като Красимир Вълчев, които не само искат, но знаят и могат да правят образователни политики и още по – важното за него е и факта, че има кураж, компетентности и  ценности  да ги отстоява!

Като представител на образователна институция, която е най-голямата социално представена и национално значима система, министър Красимир Вълчев обединява ресурса от възпитатели, учители, преподаватели, учени, ученици, студенти, докторанти. В тази система има посветени хора на каузи, съчетаващи ценностно-ориентирани подходи и компетентности в процеса на  педагогическо взаимодействие, както и духовни ментори, оставили дълбока следа в науката.

Нашият млад министър е модел на  новата парадигма в образованието, чрез развитие на личността на обучаващите се спрямо техните социални и граждански компетентности. Доказателство за това е неговата култура на ценностно отношение към всяко събитие и явление  с множество елементи – от предучилищното, училищното до висшето образование и науката, еднакво важни и без да бъдат раздробени на отделни части.

Образователната система днес е подвластна на факторите „пространство-време“ и не може да е само израз на културната характеристика на една нация, етническа общност или група. Тук се проектират етичните, религиозните и културните концепти, свързани със съхраняването на биологичното  и духовно многообразие. Ако някъде в света възникне определено събитие, то не може да не окаже влияние и върху другите държави и хората. Всичко, което се случва е вследствие на определена причина, която вече е факт и влияе върху това, което ще последва. По тази логика всеки човек се развива многопланово: социално, емоционално, когнитивно и в много други аспекти.

В цялото това разнообразие нашето Министерство и екипът на министър Вълчев ежедневно разрешава конфликти, полага усилия да определи природата на конфликта, причините за различните противоречия и по мирен начин се достига до консенсус. Благодарение на това вече има ясно изразена социална справедливост, диалог и сътрудничество в съвместни дейности за достигане на общи цели. Нашият министър проявява разбиране и има рефлексия  към чуждите мнения, разпознава стереотипите, не приема стигмите и езика на омразата /няма егоцентричното поведение/ и осъзнава факта, че всяко активното участие в процеса на промените е полезно и по-лесно се реализира с помощта на приятели…. Винаги по пътя трябва да има повече съмишленици, или група професионални представители, каквито са членовете на Националния браншов синдикат ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА при КНСБ, които да дават знакова ориентация на рефлексивно равнище, когато ти си на емпирично и обратното. 

Затова и ние се присъединяваме към позицията, изразена на страниците на вестник 24 часа: ПАЗЕТЕ МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ!

 

С респект към Вас и Вашите читатели,

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева (съвпадението на фамилията е случайно)

Председател на Национален браншов синдикат ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА при КНСБ

Препратка към публикацията на Борислав Зюмбюлев: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7312947

 

Уважаеми г-н Зюмбюлев,

Приемам и подкрепям изказаната от Вас позиция, изразена в публикацията на вестник 24 часа – ПАЗЕТЕ МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ!

Най – голямата ни гордост следва да бъдат младите колеги, като Красимир Вълчев, които не само искат, но знаят и могат да правят образователни политики и още по – важното за него е и факта, че има кураж, компетентности и  ценности  да ги отстоява!

Като представител на образователна институция, която е най-голямата социално представена и национално значима система, министър Красимир Вълчев обединява ресурса от възпитатели, учители, преподаватели, учени, ученици, студенти, докторанти. В тази система има посветени хора на каузи, съчетаващи ценностно-ориентирани подходи и компетентности в процеса на  педагогическо взаимодействие, както и духовни ментори, оставили дълбока следа в науката.

Нашият млад министър е модел на  новата парадигма в образованието, чрез развитие на личността на обучаващите се спрямо техните социални и граждански компетентности. Доказателство за това е неговата култура на ценностно отношение към всяко събитие и явление  с множество елементи – от предучилищното, училищното до висшето образование и науката, еднакво важни и без да бъдат раздробени на отделни части.

Образователната система днес е подвластна на факторите „пространство-време“ и не може да е само израз на културната характеристика на една нация, етническа общност или група. Тук се проектират етичните, религиозните и културните концепти, свързани със съхраняването на биологичното  и духовно многообразие. Ако някъде в света възникне определено събитие, то не може да не окаже влияние и върху другите държави и хората. Всичко, което се случва е вследствие на определена причина, която вече е факт и влияе върху това, което ще последва. По тази логика всеки човек се развива многопланово: социално, емоционално, когнитивно и в много други аспекти.

В цялото това разнообразие нашето Министерство и екипът на министър Вълчев ежедневно разрешава конфликти, полага усилия да определи природата на конфликта, причините за различните противоречия и по мирен начин се достига до консенсус. Благодарение на това вече има ясно изразена социална справедливост, диалог и сътрудничество в съвместни дейности за достигане на общи цели. Нашият министър проявява разбиране и има рефлексия  към чуждите мнения, разпознава стереотипите, не приема стигмите и езика на омразата /няма егоцентричното поведение/ и осъзнава факта, че всяко активното участие в процеса на промените е полезно и по-лесно се реализира с помощта на приятели…. Винаги по пътя трябва да има повече съмишленици, или група професионални представители, каквито са членовете на Националния браншов синдикат ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА при КНСБ, които да дават знакова ориентация на рефлексивно равнище, когато ти си на емпирично и обратното. 

Затова и ние се присъединяваме към позицията, изразена на страниците на вестник 24 часа: ПАЗЕТЕ МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ!

 

С респект към Вас и Вашите читатели,

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева (съвпадението на фамилията е случайно)

Председател на Национален браншов синдикат ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА при КНСБ

Share