Main menu
Български Рейтинг 2018 / Световна класация 2019
ratings-2018

Наградите за 25 най-добри университети в България“ на вестник „24 часа“

Наградите се определят съобразно класирането на университетите в рейтинговата система за 2018 г., в която бяха включени 51 висши училища.

Голямата награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе връчена първа от министъра на образованието Красимир Вълчев. 

Ректорът на НАТФИЗ прие отличието от директора на Народен театър „Иван Вазов“ г-н Мариус Донкин. Проф. д-р Станислав Семерджиев се възползва от повода, за да отправи благодарност към министър Вълчев за системните усилия и работа в подкрепа на българското образование. Изрази и благодарност към кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова, за грижата към софийските университети. 

За повече информация на българския рейтинг https://m.24chasa.bg/mnenia/article/7293370

Софийският университет "Св. Климент Охридски" продължава да държи първенство в цялата страна с общо 17 първи места в списъка за най-добър избор на студентите. Втори по общ рейтинг е Техническият университет в София, а Американският университет в Благоевград е на трета позиция по цялостно представяне.

Авторите на рейтинговата система посочват, че въпреки тенденцията за намаляващ брой на студентите реализацията на пазара на труда се подобрява, а научната дейност на университетите става все по-активна.

За последните 5 години намалява значително интересът на кандидат-студентите към направления като "Иконоимика" и "Администрация и управление", докато се регистрира ръст на записванията в специалности като "Медицина", "Стоматология", "Здравни грижи" и "Информатика и компютърни науки".

Увеличава се и работното възнаграждение на младите висшисти, като най-бързо това се случва при специалистите по металургия, фармация и математика, както и при инженерите в добивната индустрия.

София остава център за повечето университети, които предлагат от най-добрите професионални направления (40 от 52), докато в провинцията се намират 12 от висшите училища - лидери в съответните специализации.

 

Ето и пълната класация на Топ 3 за най-добрите университети според професионално направление: 

Администрация и управление

1) Американски университет - Благоевград
2) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3) Академия на МВР - София + Университет за национално и световно стопанство - София (равен брой точки)

Архитектура, строителство и геодезия

1) Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
2) Академия на МВР - София
3) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Биологически науки

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
3) Тракийски университет - Стара Загора

Биотехнологии

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София + Химикотехнологичен и металургичен университет - София (равен брой точки)
3) Университет по хранителни технологии - Пловдив

Ветеринарна медицина

1) Тракийски университет - Стара Загора
2) Лесотехнически университет - София

Военно дело 

1) Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 
2) Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 
3) Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Горско стопанство 

1) Лесотехнически университет - София

Електротехника, електроника и автоматика

1) Технически университет - София
2) Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
3) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Енергетика

1) Технически университет - София 
2) Технически университет - Варна 
3) Университет по хранителни технологии - Пловдив

Животновъдство 

1) Аграрен университет - Пловдив 
2) Тракийски университет - Стара Загора

Здравни грижи 

1) Медицински университет - Плевен 
2) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна + Медицински университет - София + Русенски университет "Ангел Кънчев" (равен брой точки) 
3) Медицински университет - Пловдив

Изобразително изкуство 

1) Национална художествена академия - София
2) Нов български университет - София 
3) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Икономика

1) Американски университет в България - Благоевград 
2) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3) Университет за национално и световно стопанство - София

Информатика и компютърни науки 

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Американски университет в България - Благоевград 
3) Нов български университет - София

История и археология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Нов български университет - София 
3) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Комуникация и компютърна технология

1) Технически университет - София 
2) Технически университет - Варна 
3) Нов български университет - София

Математика

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Технически университет - София
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Материали и материалознание

1) Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
2) Технически университет - Габрово 
3) Русенски университет "Ангел Кънчев"

Машинно инженерство 

1) Технически университет - София 
2) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
3) Технически университет - Варна + Технически университет - Габрово (равен брой точки)

Медицина

1) Медицински университет - Пловдив и Медицински университет - София (равен брой точки) 
2) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
3) Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Металургия

1) Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Музикално и танцово изкуство 

1) Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
2) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3) Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Науки за земята

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Лесотехнически университет - София 
3) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Национална сигурност

1) Академия на Министерството на вътрешните работи - София
2) Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 
3) Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Обществени комуникации и информационни науки

1) Американски университет в България - Благоевград 
2) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3) Университет за национално и световно стопанство - София

Обществено здраве

1) Медицински университет - София 
2) Медицински университет - Пловдив
3) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Общо инженерство 

1) Технически университет - София 
2) Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
3) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Педагогика

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" + Тракийски университет - Стара Загора (равен брой точки) 
3) Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Педагогика на обучението по...

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Русенски университет "Ангел Кънчев" 
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Политически науки 

1) Американски университет в България - Благоевград 
2) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
3) Нов български университет - София

Право 

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" + Университет за национално и световно стопанство - София
3) Нов български университет - София

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми 

1) Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

Психология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Нов български университет - София 
3) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Растениевъдство 

1) Аграрен университет - Пловдив 
2) Тракийски университет - Стара Загора
3) Технически университет - Варна

Растителна защита

1) Аграрен университет - Пловдив 
2) Лесотехнически университет - София 
3) Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Религия и теология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Социални дейности 

1) Русенски университет "Ангел Кънчев" 
2) Нов български университет - София + Софийски университет "Св. Климент Охридски" (равен брой точки)
3) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Социология, антропология и науки за културата

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Университет за национално и световно стопанство - София 
3) Нов български университет - София

Спорт

1) Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Стоматология

1) Медицински университет - София 
2) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
3) Медицински университет - Пловдив

Театрално и филмово изкуство 

1) Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 
2) Нов български университет - София 
3) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Теория и управление на образованието 

1) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" + Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (равен брой точки)
3) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Теория на изкуствата

1) Нов български университет - София 
2) Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Транспорт, корабоплаване и авиация

1) Технически университет - София 
2) Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 
3) Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Туризъм

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Международно висше бизнес училище - Ботевград 
3) Икономически университет - Варна + Лесотехнически университет - София + Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (равен брой точки)

Фармация

1) Медицински университет - София 
2) Медицински университет - Пловдив
3) Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Физически науки 

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
3) Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Филология

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 
3) Нов български университет - София + Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (равен брой точки)

Философия

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 
3) Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Химически науки 

1) Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
2) Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
3) Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Химични технологии

1) Химикотехнологичен и металургичен университет - София 
2) Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 
3) Русенски университет "Ангел Кънчев" (Разград)

Хранителни технологии 

1) Университет по хранителни технологии - Пловдив 
2) Технически университет - София 
3) Тракийски университет - Стара Загора

 

И една класация, която обхваща 500 висши училища от цял свят. Единственият български университет, който е класиран в тази топ класация, е Софийският "Св. Климент Охридски" - между 301 и 500 място.

Студентите, завършили тези университети са най-атрактивни за работодателите (2019)

http://www.danybon.com/obrazovanie/top-100-universiteti-studenti-rabotodateli-2019/ 

Share