Main menu

АСО към НБС “ВОН” - КНСБ изявява подкрепа на позицията и предстоящия протест на 29.08.2018 г. на НИМХ по повод желанието му за излизане от БАН

След множество проведени срещи между Ръководството на БАН и Националния институт по метеоролоия и хидрология и към настоящия момент проблемите на националната хидрометеорологичната служба, не само че остават нерешени, но и липсата на адекватно предложение за финансиране от страната на Академията води до задълбочаване на ситуацията. Предложеното от БАН “… целият бюджет на НИМХ-БАН да бъде изведен на отделен ред в бюджета на БАН. При изчисляване на бюджета да се имат предвид единни за БАН основни заплати по категории” отново показва крайната липса на разбиране и желание за вникване в спецификата на работа, свързана с научно-приложната, оперативната и експертната дейност на Института. Горното предложение, формулирано в 4 реда, ще запази досегашното статукво, ще задълбочи още повече създалите се проблеми и би оставило под риск дейностите на българската хидрометеорологична служба. Поредното несъстоятелно предложение на БАН за оставане на Института в Академията, за пореден път убеждава,  че единственият правилен път е напускане на Академията, по реда и предложенията представени в 12 точки пред Ръководството на БАН. В подкрепа на затвърждаващото се мнение, че Института се нуждае от нова форма на финансиране, с която да получи достойни условия и работа на труд, свързани с националната и международната му дейност, синдикалната организация подкрепя всички досегашни действия, както и предстоящия протест на 29.08.2018 г., от 9:00 часа пред централната сграда на БАН и от 9:30 пред Министерски съвет, където категорично ще се заяви позицията, че единственото решение на създалата се ситуация е напускане на БАН. Независимостта на Института не само би допринесла за продължаващото развитие на всички негови досегашни и бъдещи дейности, но и затова той да привлича и запази учените с голям опит, хората от средното поколение, както и най-младите, които желаят да се реализират в научната, научно-приложната и оперативната дейност.

Информация от пресцентъра на КНСБ

Share