Main menu
01

Дигитализацията вече променя целия пазар на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са напът да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата както за тях и обществото като цяло. Необходимо е да създадем система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга, да не създава допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд.

Тези въпроси бяха обсъдени в дискусията "MASTERCLASS WORK 4.0", организиран от КНСБ и Софийски университет "Св. Климент Охридски", с подкрепата на ВОН-КНСБ, на 23 март 2018 г., от 10:00 часа, 292-ра аудитория на Софийския университет. 

В дискусията с изказвания взеха участие:
Доц. д-р Росен Кирилов – УНСС;
Доц. д-р Владимир Бозуков – БАН;
Национален младежки форум;
Доц. д-р Божилова – университетско радио Алма Матер, СУ;
Доц. дн Веселин Кутев – ЛТУ и др.

Повече информация може да научите в подготвения материал от Председателя на НБС ВОН доц. Лиляна Вълчева - ТУК.

03
02
Допълнително информация на сайта на КНСБ - ТУК  и на сайта на СУ "Св. Климент Охрисдски" - ТУК
Цялата дискусия можете да видите във Фейсбук страницата на КНСБ
Share