Main menu

На 12 май 2017 г. на тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха наградени отличените в конкурса „Студент на годината“ на Софийския университет

 

Конкурсът „Студент на годината“ се организира от Студентския съвет на СУ за втора поредна година, с подкрепата на НПСС и е посветен на 20-годишнината от студентското самоуправление.

Жури, с председател ректорът проф. дфн Анастас Герджиков и членове заместник-ректорът доц. д-р Вълчев, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Пенов, Германо-българската индустриално-търговска камара, президентът на Musala Soft JSC г-жа Елена Маринова, проф. д-р инж. Костадин Костадинов от Института по механика при БАН, председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в Столичния общински съвет Веселин Милев, председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание г-жа Милена Дамянова и председателят на Националното представителство на студентските съвети г-жа Яна Вангелова, оценява и избира от постъпилите 94 кандидатури.

Кандидатите са разпределени в категориите, a за първи път тази година беше отличен и най-добрият докторант на Софийския университет. 

Победителят в категория „Педагогически науки“ - Любен Стоянов, бе награден от г-жа Милена Дамянова. Той е студент в четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по история и география“, работи като младши експерт по неформално образование в Института по морфология и антропология с музей към БАН.  Той е автор на редица публикацииа през октомври 2016 г., като представител на делегация на община Ивайловград, е представил „Проблемите и тенденциите в развитието на железопътния транспорт в България“ в гр. Лонго, Франция. 

Победителят в категория „Хуманитарни науки“- Анна Лазарова, бе награден от доц. Д-р Лиляна Вълчева - председател на ВОН-КНСБ.

Тя е завършила ОКС Бакалавър, спец. „Българска филология“ в СУ, а в момента учи в магистърската програма „Литературознание“. Спечелила е Голямата награда на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“, публикувала е дебютна стихосбирка „Вкъщи всички вечерят отделно“, има редица награди и текстовете й са публикувани в различни издания. Била е част от организацията на 3 успешно реализирани научни експедиции на Софийския университет и на 2 международни конференции. В момента работи като преподавател по творческо писане на деца.

Победителят в категория „Социални науки“- Младен Печевски, бе награден от журналистката Надя Обретенова. Той е студент в първи курс на магистърската програма „Организационно поведение и консултиране на организацията“ във Философския факултет. Едновременно с това е студент в магистърската програма „Продуценство и креативна индустрия“ във Факултета по журналистика и масова комуникация. Завършил е бакалавърска степен по стопанско управление (немска програма) в Стопанския факултет. Първенец на випуска и на факултета. Носител е на наградата Студент на годината в област „Стопански науки“ на НПСС и МОНпрез 2015 г.

Носител на специалната награда в категория „Социални науки” е Лора Йорданова, коят беше отличена от декана на Факултета.

Победител в категория „Стопански науки“е Рени Панчева, а наградата бе връчена от г-н Илия Тодоров.

Рени е студентка в четвърти курс на специалност „Икономика с английски език“ в Стопанския факултет. Главен редактор и уеб дизайнер на страницата на Клуб „Спектър“, чийто съосновател и член е. Стажант е в кариерния център на Факултета. 

Победител в категория „Правни науки“ е Ивайло Икономов. Той е в пети курс, специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. През 2016 г. участва в Международното състезание по търговска медиация (11th ICMC) в Париж, а по-късно същата година печели първо място в Международното състезание по търговски преговори и медиация (2016 CDRC) във Виена. Част е от отбора на Софийския университет в Шестото междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в Бургас. След оспорвана битка неговият отбор печели първото място.

Изнасял е скайп лекция на тема „Алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в индийския университет NALSAR University of Law. 

Победител в категория „Природни науки“ е Габриела Бонева. Тя е завършила „Молекулярна биология“ в СУ, а сега е първокурсничка в магистърската програма „Генетика и геномика“. В момента е включена в два научни проекта и работи самостоятелно както с апаратура, така и с лабораторни животни. Занимава се с изследване на механизмите на заболявания като автоимунен диабет, системен лупус еритематозус и др. 

Има участия в международни и национални конференции. През 2016 г. е била приета в лятно училище по имунология в Дуръс, Албания. 

Победител в категория „Математика и информатика“ е Даниел Атанасов - първи курс на специалност „Компютърни науки“ във Факултета по математика и информатика. За краткото време на своето обучение е участвал в седем студентски състезания по математика и информатика, като на някои от тях е с отлични постижения. Сред тях са първо място (отборно) на междууниверситетското състезание по програмиране 2017 г., златен медал (максимален брой точки) на източно-европейска олимпиада по математика за студенти SEEMOUS-Македония 2017 г., златен медал на междууниверситетското състезание по математика УАСГ 2016, първо място на състезание по програмиране „За купата на Декана ФМИ“ 2016 и други. 

Има публикувана статия за рубриката „Науката в 60 секунди“ на списание „Знание“ на BBC. Съставител е на задачи, давани на национални и международни състезания по информатика.

Победител в категория „Здравеопазване“ е Кристин Ботева, студент по медицина в пети курс в Медицинския факултет. Членува в Асоциацията на студентите-медици в България, в International Dermoscopy Society, European Society for Lasers and Energy Based Devices.Професионалният й опит включва стажове в Клиниката по инфекциозни болести към Военно-медицинска академия, в Отделението по пластична и реконструктивна хирургия на Университетската болница Tirol Kliniken в Австрия; Отделението по дерматология на Университетска болница La Fe в Испания и Клиниката по кожни и венерически болести на Университетска болница „Георги Странски“ в Плевен.

Участва в изпълнението на научноизследователските проекти „Патогени и нервна система“ и „Проучване и систематизиране на известни до момента данни за ролята на вируси, онкогени и тумор-супресорни гени в етиологията и патогенезата на злокачествените заболявания при човека и животните, както и на потенциалните възможности за приложението им в профилактиката и терапията на туморите“.

Участвала е в редица национални и международни конференции в периода 2014-2017 г.

Победител в категория „Доброволческа дейност“ е Бистра Стоименова, която бе наградена от Яна Вангелова, председател на НПСС.

Бистра в момента е студентка, втори курс, специалност „Културология“, както и в магистърската програма „Превод с английски език“. Завършила е „Английска филология“ . Според нея да бъдеш доброволец, не означава просто да излезеш и да изчистиш градинката пред блока, а да правиш нещо смислено, което би променило статуквото. 

Участник е в проектите „Youth Stand“, „Enable youth Entrеpreneurship“, „Приятели на българските съкровища“, “Khan academy”, ‘Youth Stand – младите хора срещу младежката безработица“, „Нови културни политики в България – възможности за организация и включване“. 

Победител в категория „Спорт“ е Вера Асенова,студентка във втори курс на специалност „Химия“ във Факултета по химия и фармация. Състезател по алпийски ски в българския национален отбор. Носител е на купа „България“ за 2016/2017 г. за комплексно класиране от всички състезания в страната. Държавен шампион в дисциплината „слалом“ и вицешампион по гигантски слалом. Участник е в 44 старта в международни състезания, проведени в осем страни, в които е постигнала 16 призови класирания. Наградата връчи Васил Силяновски, председател на СТудентския съвет в СУ.

Студент на годината на Софийския университет е Диана Чолакова, а наградата и бе връчена от ректора на СУ.

 През 2016 г. завършва с пълно отличие бакалавърската специалност „Инженерна химия и съвременни материали“ във Факултета по химия и фармация.

В началото на трети курс започва кръжочна работа в катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета и оттогава участва активно в научно-изследователски проект, който се провежда съвместно с група по активни материали в Университета в Кеймбридж. Целта на изследването е да бъдат описани особените преходи, които се наблюдават в емулсионни системи (капки от органична течност във водна среда) при замръзване на капките. При експериментите успяват да открият и да изучат ново и непознато досега явление – капки от въглеводороди спонтанно променят формата си при охлаждане, докато все още са течни. Първите резултати от изследването са публикувани в статия в списание „Нейчър“ през декември 2015 г. За по-малко от година и половина статията е цитирана 12 пъти. Съвместно с група от Факултета по приложна математика и теоретична физика от Университета в Кеймбридж разработват математически модел, описващ наблюдаваните трансформации (Article Phys.Rev.Lett.2017). 

След спечелен проект за краткотрайна научна мисия в рамките на европейската научна мрежа COST MP1305 през февруари посещава Института по полимери „Макс Планк“ (MPIP) в Майнц, където провежда експерименти със специализирана апаратура и представя презентация по научната си задача. Съюзът на химиците в България присъжда на Диана наградата за най-добра дипломна работа по химия, защитена през 2016 г. за работата й „Контрол върху формата на капки, претърпяващи фазов преход“.

Докторант на годината на Софийския университет е Лидия Кондова. Тя е докторант във Философския факултет, специалност „Немска класическа философия“. Темата на дисертационния й труд е: „Лайбниц и проблемът за органичното тяло“.

Завършила е бакалавърска степен по философия и магистърска по история на философията във Философския факултет на Софийския университет. 

От октомври 2016 г. е докторант по програма „Еразъм +“ в Рейнския Университет „Фридрих Вилхелм“ в Бон, Германия. 

Автор е на осем статии и на шест публикувани превода. Участвала е с доклади в две конференции и три семинара. Носител е на редица отличия и награди. 

Церемонията "Студент на СУ за 2017 г." беше осъществена със специалното участие на Софийския духов оркестър, Камерния хор към Националната музикална академия „Панчо Владигеров” и Театър-Лаборатория "Алма Алтер". Доц. д-р Катерина Илкова, участник в церемонията и 

председател на АС ВОН-КНСБ в НАТФИЗ

Share