Main menu

Социално напрежение в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, 03.06.2016г.

По повод ескалацията на социалното напрежение в колектива на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София – едностранно намаляване от ръководния екип на работните заплати на персонала за месец май, днес в МОН бе проведена среща по искане на структурата на КНСБ в университета, съобщиха от синдиката. На срещата присъстваха представители на ръководствата на Конфедерацията, НБС „ВОН“ и представители на основната синдикална организация.

Ескалацията е по повод заповед №325 от 20.05.2016 г. на ректора на университета проф. д-р инж. Иван Марков по повод изплащането на възнагражденията на персонала за месец май, а именно – да се изплати на два пъти по 30% от брутната работна заплата (но не по-малко от минималната работна заплата) със закъснение от един месец.

На срещата днес от страна на Министерството на образованието и науката присъстваха: Гл. секретар Красимир Вълчев, Директор на финансова дирекция Соня Кръстанова, Директор на дирекция висше образование Мария Фъртунова, Началник финансов отдел Валери Косовски.

Липсата на яснота и икономически разчети за предприетите мерки на ръководството на университета провокират социалното напрежение, което е изразено в нарочна Декларация до министъра на образованието и науката – Меглена Кунева, президента на КНСБ – Пламен Димитров и председателя на ВОН-КНСБ – Лиляна Вълчева.

От началото на годината (2016 год.) от КНСБ са стартирали процедура за преговори и сключване на нов КТД. Преди започването на преговори за нов КТД „от страна на ръководството”, са поставени неоснователни, предварителни, ултимативни условия за намаляване на вече договорени допълнителни плащания на персонала с досега действащия КТД.

От страна на представителите на КНСБ бяха представени финансови разчети доказващи, че с действията си ръководството на Университета прави финансовата стабилизация основно чрез орязване на доходи и социални плащания. Липсата на реален социален диалог (регламентиран в редица Европейски и национални документи) е причината за възникналото напрежение, както и нежеланието на ръководството ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да съгласува със синдикалните структури подготовката на всички нормативни актове, касаещи трудовите взаимоотношения и доходите на персонала.

Представителите на ВОН-КНСБ изразиха категоричното си становище, че персонала на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, доказал чрез качеството на обучение на своите студенти и защитил най-високата комплексна оценка за качество по рейтинговата система в България, не би трябвало със своите заплати да плаща цената на чужди грешки.

На срещата представителите на КНСБ категорично настояха, заповедта на ректора проф. Марков за намаляване на работните заплати на персонала за месец май, ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА, като екипът от МОН ще направи същата препоръка.

Бе подчертано също, на основание на законови разпоредби,че трудовите възнаграждения са приоритетни плащания, а след това са всички останали разходи. Екипът на МОН пое ангажимент да направи проверка по Закона за висше образование, в срок до 16 юни 2016 год. и с участието на представители на ВОН-КНСБ.

От КНСБ изразиха своята готовност да бъдат предприети законови синдикални действия в защита интересите на синдикалните членове и на колектива на университета, в случай на неизпълнение на договореностите от проведената днес среща.

Share