Main menu

Работна среща на ВОН-КНСБ с г-жа Меглена Кунева

На 24 Март 2016 г. в МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА се проведе РАБОТНА СРЕЩА на ръководството на ВОН-КНСБ с г-жа Меглена КУНЕВА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

От страна на МОН на срещата присъстваха още гл. секретар г-н Красимир ВЪЛЧЕВ, зам.-министър и директори на Дирекции, а от ВОН-КНСБ - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на НБС ВОН – КНСБ, доц. д-р Александър Николов – зам. председател, доц. д-р Росен Кирилов – зам. председател и проф. д-р Ирина Колева – председател на консултативния съвет по педагогика.

IMG 9278

Обсъдени бяха редица въпроси на СОЦИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО в следните направления:

1. Роля на НБС ВОН-КНСБ и социалните партньори за повишаване контрола при разходването на средствата в системата на висшето образование и науката, включително и отделяните средства за качество на обучение;

2. Проблеми на финансирането на висшето образование и науката; Прием във висшите училища за учебната 2016/2017 година; Проблеми и необходимост от преструктуриране на системата, съобразно ИДЗВО, приема, обучението по приоритетните професионални направления и защитените специалности;

3. Роля на експертното мнение на членове на ВОН - КНСБ при разработване на държавните образователни стандартите в сферата на средното образование, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

IMG 9281

В заключение на интересните дискусии по отделните теми се взеха няколко РЕШЕНИЯ за:

Първо: Анексиране, при необходимост, на подписаното споразумение за сътрудничество между НБС ВОН - КНСБ и МОН с оглед осигуряване на обществени функции по контрол при разходването на средствата в системата на висшето образование и науката;

Второ: Организиране на работен семинар - между МОН, ДВУ с участието на финансовите директори и/или главните счетоводители, НБС ВОН – КНСБ с участието на председателите на синдикалните организации, по въпросите на финансирането на системата на висшето образование през май 2016 г.
По инициатива на министър КУНЕВА ще бъдат поканени и представители на Европейската комисия и Министерство на финансите.

 

На 24 Март 2016 г. в МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА се проведе РАБОТНА СРЕЩА на ръководството на ВОН-КНСБ с г-жа Меглена КУНЕВА - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. От страна на МОН на срещата присъстваха още гл. секретар г-н Красимир ВЪЛЧЕВ, зам.-министър и директори на Дирекции, а от ВОН-КНСБ - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на НБС ВОН – КНСБ, доц. д-р Александър Николов – зам. председател, доц. д-р Росен Кирилов – зам. председател и проф. д-р Ирина Колева – председател на консултативния съвет по педагогика.

Share