Main menu
Уважаеми колеги,
Информирам Ви, че с решение № 68 на Министерския съвет от 04-ти февруари 2016 г. е приета законодателната програма на Министерския съвет за първо полугодие на 2016 г.(януари -юни 2016 г.).
Програмата включва законопроекти с различни по своето естество и предмет на регулация обществени отношения. Препращам Ви законопроектите, които са свързани с работата ни, като:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от МОН и предвиден за съгласуване/приемане - март/април;
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, внесен от заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси, министър в МОН и от МИ, предвиден за съгласуване/приемане - април/май;
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, внесен от МОН и предвиден за съгласуване/приемане - май/юни;
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесен от МОН и предвиден за съгласуване/приемане - юни/юни;
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, внесен от МТСП и предвиден за съгласуване/приемане - май/юни;
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, внесен от МТСП и предвиден за съгласуване/приемане - май/юни;
7. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от МТСП и предвиден за съгласуване/приемане - май/юни;
8. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от МТСП и предвиден за съгласуване/приемане - май/юни.

Законопроектите, посочени в точки 1 - 4 ще се обсъждат от ВОН-КНСБ с активното съдействие на д-р М. Чочова, а тези от т. 5 до т. 8 ще се обсъждат основно в КНСБ. Моля за Вашите конкретни предложения.

Информирам Ви още, че Законопроект за изменение и допълнение на ЗВО (първа част - финансиране и т.н.) е на второ четене в пленарна зала за окончателно гласуване и приемане. Със заповед на министър Кунева е създадена
работна група при МОН, която започва работа по Законопроект за изменение и допълнение на ЗВО (втора част) в няколко направления - акредитация, управление на ВУ и т.н. По тези въпроси ще коментираме повече на предстоящите ни съвети и форуми.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на ВОН-КНСБ
Share