Main menu

logo KNSB

 

Перспективите във висшето образование и науката ще обсъди конгресът на ВОН – КНСБ

 

На 30 януари 2015 г. (петък) в 13.30 ч. в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”*, концертна зала ще се проведе редовният конгрес на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ (ВОН). В конгреса ще участват делегати от висшите училища и Българската академия на науките (БАН) от цялата страна.

Гости на събитието ще бъдат Пламен Димитров – президент на КНСБ, както и представители на социалните партньори на ВОН - Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, проф. Борислав Борисов – НП и председател на ПГ в 43-то НС, проф. Биолчев и доц. Величкова – председател и зам.-председател на Националната агенция за оценяване и акредитация при МС, акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН, доц. Борислав Великов – зам.-председател на КОН, проф. Стати Статев – ректор на УНСС, проф. Георги Михов, -ректор на ТУ-София, проф. Анастас Герджиков и проф. Валери Младенов – зам.-министри за ВО в МОН (в различни кабинети), ректори и зам.-ректори, декани и представители на студентските съвети в РБ, както и с любезното домакинство на проф. Димитър Момчилов – ректор на Националната музикална академия.

Председателят на ВОН – КНСБ, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, ще представи отчет на дейността за четиригодишен период, като конгресът ще обсъди:

  • новите образователни стратегии, които следва да покрият в по-голяма степен критериите за качество по рейтинговата система;
  • необходимостта от включване в  Национална мрежа от регионални и национални академични центрове за приложна наука, както и в нови форми на партньорство на висшите училища и БАН с бизнеса, включително и създаване на спин-оф фирми и реализиране на технологичен трансфер;
  • тенденциите за изграждане на национална научна инфраструктура, партньорството й с Европейските научни инфраструктури, както и развитието на регионални партньорски структури;
  • прилаганите подходи за управление на качеството на висшето образование и науката чрез усъвършенстване на системата за оценяване на резултатите от обучението и от разработените научни проекти чрез прилагане на ефективна система за мониторинг;
  • необходимостта от оптимизиране дейността на висшите училища и въвеждане на нова методика за тяхното финансиране;
  • въвеждане на продължаващото обучение във ВУ и създаване на програми за придобиване и надграждане на знания, умения и компетентности;
  • други.

*Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 

Share