Main menu

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” - КНСБ ЧЕСТВА СВОЯТА ДЕСЕТГОДИШНИНА

В не толкова далечната 2001 година на Учредителен (първи) конгрес, по идея на приятели и симпатизанти на синдикалното движение и с порива на оптимизма на Лиляна Вълчева, както и с активната подкрепа на Желязко Христов, бе създаден Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” в КНСБ – Синдикатът на учените, преподавателите и работещите в сектор „Висше образование и наука”. Спокойно можем да определим нашия Синдикат като млад, но натрупал много ценен опит през годините, отстоявайки позиции и печелейки много битки в името на демократичните ценности и социалните си цели. Днес, десет години по-късно, социалните ни партньори споделят, че ВОН-КНСБ се е утвърдил като достоен и мъдър съюзник в отстояването на полезните за сектора идеи и национални политики. Във времена на преход, интеграция и сурови финансови условия, Синдикатът винаги се е стремял да създава и поддържа социалното партньорство и диалога на всички нива, да възпитава борбеност и активност в своите членове, да отстоява правата на работещите в сектора и упорито да вярва в тяхната решаваща човешка и професионална роля за развитието на българското общество.
През септември ВОН-КНСБ ще отбележи своята десетгодишнина, отново обръщайки особено внимание на проблемите и темите, стоящи на дневен ред пред сектора, пред работещите и обучаващите се във висшите училища и научните институти към БАН. Тържественият форум ще се състои на 30 септември 2011 година в Гранд хотел София, зала „София”, от 14 часа. Съгласно утвърдената програма е предвидено по време на тържествената част да отправят своите приветствия и поздравления нашите официални гости, а председателят на синдиката – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, ще връчи от името на ръководството почетни грамоти и плакети на синдикални дейци и на хора, подкрепяли през годините цялостната ни дейност и заслужили многократно нашата благодарност. В духа на основната мисия на Синдиката и предстоящите предизвикателства, произтичащи от Стратегия „Европа 2020”, в програмата е предвиден и дискусионен клуб по проблеми на сектора „Висше образование и наука”, отнасящи се до: капацитета на висшите училища и БАН; законодателни промени, гарантиращи сигурност и правов ред; нова методика за финансиране, съобразена с нуждите на системата, броя на учените, преподавателите, студентите и докторантите; трудовите възнаграждения и стипендиите и други.
С отправен към бъдещето поглед, си пожелаваме следващите десет години да бъдат поне толкова ползотворни, колкото и изминалите, да запазим вярата на хората и доверието в общата ни работа, да продължим в дух на партньорство и диалог да работим за една стойностна национална политика в областта на висшето образование и науката, поставяща на преден план човека и отреждаща сериозно място на България в Европейското научно и образователно пространство.
Ръководството на НБС „Висше образование и наука”-КНСБ

Share