Main menu

Уважаеми колеги,

  Информираме Ви, че в началото на септември десет български висши училища участваха в учредяването на Балканска асоциация (БА) на 34 висши училища от 12 държави. За домакин на първия форум на БА беше избран Тракийския университет в Одрин. Първоначалната идея е била за асоциация между трите Тракийски университета – в България, Гърция и Турция, но впоследствие са решили проекта да обхване повече ВУ. Така, Тракийският университет – Стара Загора е не само сред учредителите на новото обединение в сферата на висшето образование на Балканите, но и сред инициаторите за създаването на Асоциация на Балканите. Поздравления за проф. Станков – ректор на ТрУ и колегите!

  Освен представители на ТрУ сред учредителите са били още Софийският университет, Аграрният унирверситет, Университетът по хранителни технологиии, Великотърновският, Шуменският, Югозападният, Русенският университети, Националната спортна академия и други български висши училища. На първата работна среща в Одрин са били утвърдени Устав и Правилник на Балканската асоциация, както за председател е избран – проф. Юмер Юрук, който е ректор на Тракийския университет в Одрин. Очаква се следващото председателство да е на България и проф. Станков е предложил проф. Иван Илчев, в качеството си на ректор на СУ „Св. Кл. Охридски", да поеме тази отговорност.

  Сред основните задачи на БА са междукултурния диалог и сътрудничество в иновацитите и научните постижения, включително и реализация на общи проекти в областта на образованието, науката и културата, както и обмен на преподаватели и студенти в различните специалности и направления на университетите, членове на Асоциацията.

  Напомняме, че нашият синдикат има много добри партньорски отношения с колегите от Тракия университета в Одрин още при предишното ръководство. Надяваме се те да продължат и с новия екип на проф. Юрук.

  Пожелаваме на колегите да са много активни и да реализират повече съвместни дейности, полезни за работещите и обучаващите се във ВУ, членове на Балканската асоциация.

  На добър час!

  ВОН-КНСБ

Balkan asooc

Share