Main menu

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Синдикат “Висше образование и наука” – КНСБ и социалните партньори организират дискусия с участието на Министъра на образованието, младежта и науката от служебното правителство – чл.-кор. проф. дфн Николай Милошев, представители на МОМН, Съвета на ректорите, БАН, председатели на Студентски съвети и на синдикалните организации от висшите училища и БАН.

Дискусията ще се проведе на 29.03.2013г., петък, от 13.00 ч. в Технически университет – София, в Заседателната зала на Академичния съвет и ще бъде в следните тематични направления:

1. Възможности за повишаване на субсидиите на държавните висши училища и БАН в проекта за държавен бюджет за 2014 г.;

2. Дейности по разработването на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”.

                                                                                                           ВОН-КНСБ

Share